Monday, 06/12/2021 - 15:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học số 1 Ninh Phụng

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ Năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ NINH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH SỐ 1 NINH PHỤNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Ninh Phụng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa lớp 1
sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Số 1 Ninh Phụng
----------

 
Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Số 1 Ninh Phụng, Trường Tiểu học Số 1 Ninh Phụng thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2020-2021 như sau:

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản
1 Tiếng Việt 1
(Tập một)
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan. Giáo dục Việt Nam
2 Tiếng Việt 1
(Tập hai)
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. Giáo dục Việt Nam
3 Toán 1
(Tập một)
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. Giáo dục Việt Nam
4 Toán 1
(Tập 2)
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. Giáo dục Việt Nam
5 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. Giáo dục Việt Nam
6 Tự nhiên và Xã hội 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. Giáo dục Việt Nam
7 Giáo dục Thể chất 1 Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. Giáo dục
Việt Nam
8 Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. Giáo dục Việt Nam
9 Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh. Giáo dục Việt Nam
10 Hoạt động trải nghiệm 1 Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu.. Giáo dục Việt Nam
11 Tiếng Anh 1 Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang. Giáo dục Việt Nam
Thông báo này được công khai đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng được biết. Kính đề nghị Quý cha mẹ học sinh, học sinh đọc kỹ danh mục để mua đúng sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường
từ năm học 2020-2021./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);
- Bộ phận chuyên môn (thực hiện);
- Lưu: VT, CM.
 
    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
TRẦN THỊ THU YÊN

Nguồn: c1nphung1-nh.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 13
Năm 2021 : 4.113